Zdanie domowe z dnia 3 lutego 2024r.

Język polski: Proszę dokończyć ćwiczenia str. 144-146

Geografia: Proszę przeczytać rozdział pt. ” Klimat Polski” str. 39-43