Zaproszenie na uroczystość poświęcenia Sztandaru

Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines otrzymała ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska dofinansowanie w wysokości $ 1853.48 ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Przyznana kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z działalnością Szkoły.