Zadanie z języka polskiego

Termin wykonania: 1 października, 2022
  1. Wykonaj pisemnie ćwiczenia w podręczniku
  • str. 12 – ćwiczenie 2
  • str. 14 – ćwiczenie 6
  • str. 7 – ćwiczenie 8

Powtórz i zapamiętaj, co to jest podmiot i orzeczenie i jak pytamy o podmiot i orzeczenie – wiadomości w podręczniku str. 11