Zadanie z dnia 7 stycznia 2023 r.

Termin wykonania:

Ćwiczenia: I, II strona 114, III strona 117, G6 strona 121