Zadanie z dnia 14 stycznia 2023r.

Termin wykonania:

Ćwiczenia: 3 strona 134 i G-5 strona 136

Wyszukaj w internecie wiadomości o generale Władysławie Andersie i wypisz 5 informacji, które Cię zaciekawiły.