Zadanie z 29 października

Termin wykonania:

Karty pracy – kopia, Sercem w stronę Ojczyzny zadanie str 55,

Odpowiedz na pytanie – Dlaczego należy pamiętać o zmarłych?