Zadanie na 3/11/2023

Termin wykonania:

Przeczytać tekst ze str.42-45 i wykonać ćwiczenia z tych stron