Zadanie na 22 października

Termin wykonania: 22 października, 2022

Język polski

Ćwiczenie 1, 2 – strona 135

Historia

Przygotuj się do testu powtórkowego i powtórz wiadomości z ostatniej lekcji. (Więcej informacji zostało podanych we wpisie z 15 października).

Zadanie z geografii na 29 października

1. Dokończ odpowiedzi na pytania dotyczące ludności Polski.

2. Wykonaj pisemnie ćw. 1, 3 – str. 18