Zadanie na 18 lutego

Termin wykonania:

W zeszycie proszę napisać notatkę o M. Koperniku. Proszę skupić się na wydarzeniach i dokonaniach Kopernika, a NIE na datach. Notatka powinna być na co najmniej pół strony zeszytu.