Zadanie na 18 lutego 2023r.

Termin wykonania:

Ćwiczania: II str. 178, III str. 179, 3 str. 180