Zadanie domowe

Termin wykonania: 15 października, 2022

Napisz kilka zdań w zeszycie o twoich wrażeniach na temat wyjazdu na przedstawienie pt. “Kopciuszek”