Zadanie domowe z dnia 9 grudnia 2023 r.

Język polski:

  1. Na podstawie tekstu ze stron 85, 86, 87 wykonaj ćwiczenie 1 str. 88, 89.
  2. Uzupełnij zadanie domowe ze str. 90.

Historia:

  1. Uzupełnij ćwiczenia: ćw. 1 str. 36, ćw. 5 str. 38.
  2. Test za tydzień. Zagadnienia uczniowie otrzymali na lekcji, kopie wklejone w zeszycie.