Zadanie domowe z dnia 7 stycznia 2023r.

Termin wykonania: 14 stycznia, 2023

Język polski : Proszę wykonać ćw. 6 ze str. 108, ćw. 4 ze str. 107

Proszę oddać zaległe prace, a także uzupełnić brakujące ćwiczenia.

Geografia; ( obowiązuje na 21 stycznia): Proszę wykonać następujące ćwiczenia: str.38 ćw. 1, str. 39 ćw.2, str.87 ćw.1

Religia: Karta pracy nr1. Dokończyć ćwiczenie – dopisując określenia Ducha Świętego – Paraleta
2. Napisać co oznacza Twoje imię.
3. Przeczytać fragment Pisma Świętego 1Kr 19, 11-14