Zadanie domowe z dnia 7 stycznia 2023r. ( religia)

Termin wykonania:

Proszę wykonać ćwiczenia : str. 36,37,38,41