Zadanie domowe z dnia 7 stycznia 2023 r.

Termin wykonania: 15 stycznia, 2023

Język polski:

  1. Uzupełnij ćwiczenia, strony: 98, 99, 100, 106, 107 (większość była wykonywana na lekcji).
  2. Dyktando-str. 107.
  3. Naucz się nazwy miesięcy- na pamięć i pisać.