Zadanie domowe z dnia 7 października 2023 r.

Język polski:

  1. Naucz się czytać tekst ze strony 30.
  2. Dokończ ćwiczenia od strony 27 do 29 (większość wykonana na lekcjach).
  3. Wykonaj ćwiczenie 3 s. 32.
  4. Uzupełnij 2 kopie otrzymane od nauczyciela i wklej do zeszytu.