Zadanie domowe z dnia 6 kwietnia 2024r.

Język polski: Proszę dokończyć ćwiczenia z lekcji str. 179 -182

Historia: Przeczytać lekcję nr.7 str.69 – 76