Zadanie domowe z dnia 5 listopada 2022r.

Termin wykonania: 12 listopada, 2022

Język polski: Przygotuj “Inwokację” do pięknego czytania. W tym celu: podkreśl słowa,wyrażenia i zwroty według ciebie trudne, naucz się je poprawnie wymawiać, naucz się czytać ” Inwokację”, zaznacz słowa, fragmenty,które chcesz zaakcentować tonem i siłą swego głosu.

Proszę przynieść materiały potrzebne do wykonania gazetki opowiadajacej o odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918r. ( artykuły, zdjęcia, kolorowy papier, klej, nożyczki itp.). Proszę również o ubiór w barwach biało-czerwonych.

Przypominam również o zapowiadanym wcześniej teście z geografii.

Do zobaczenia w sobotę.

Religia: Na stronie 63 w notatkach wypisz wszystkie sakramenty i ich inne nazwy.
Na dodatkowych kopiach napisz dlaczego chcesz przyjąć sakrament bierzmowania.