Zadanie domowe z dnia 4 marca 2023 r.

Termin wykonania:

Język polski:

  1. Dokończ komiks do mitu pt.”Złotodajna moc”.
  2. Naucz się czytać mit ze str. 145.
  3. Uzupełnij ćwiczenia od str. 150 do 152.