Zadanie domowe z dnia 4 lutego 2023r.

Termin wykonania:

Język polski: Proszę wykonać ćwiczenia str. 144- 146

Geografia: Str. 49 ćw. 3, str. 89 ćw.1, str.90 ćw.1