Zadanie domowe z dnia 4 lutego 2023 r.

Termin wykonania: 11 lutego, 2023

Język polski:

  1. Naucz się pięknie czytać opowiadanie ze str.117 (fragment na czas).
  2. Wklej do zeszytu kopie otrzymane od nauczyciela.
  3. Dokończ ćwiczenia ; ćw. 3 i 4 ze str. 120 i 121.
  4. Napisz 10 faktów z życia I. J. Paderewskiego (w zeszycie).

Historia:

  1. Uzupełnij ćwiczenie 6 str. 52.