Zadanie domowe z dnia 30 września 2023r.

Język polski : 1. Zapoznaj się z zasadami pisania dziennika str.32. Wybierz cztery dowolne dni z najbliższego tygodnia i zredaguj cztery zapisy do swojego dziennika. 2. Str. 36 ćw. 7

Historia ( obowiązuje na 14 pazdziernika 2023r.) str. 17 ćw. 3, str. 18 ćw. 4 i 5