Zadanie domowe z dnia 30 września 2023

  1. Z książki – str.29 zadanie 5: nauczyć się czytać i przygotować do dyktanda.
  2. Ćwiczenie uzupełniające : dwustronna kopia