Zadanie domowe z dnia 3 lutego 2024 r.

Język polski:

  1. Dokończ ćwiczenia od strony 126 do 128.
  2. Naucz się pięknie czytać tekst ze strony 123 (w ramce).

Geografia:

  1. Uzupełnij ćwiczenie 1 s. 46.