Zadanie domowe z dnia 3 grudnia 2022r.

Termin wykonania:

Język polski: 1.Proszę uzupełnić kopie ( pytania do filmu pt.”Katyń”),

2.Nauczyć się czytać str. 90-92

3.Przygotować krótki życiorys Juliusza Słowackiego