Zadanie domowe z dnia 29 października 2022r.

Termin wykonania:

Język polski: Napisz charakterystykę członka twojej najbliższej rodziny: mamy, taty, siostry lub brata. (180 słów). Uwzględnij wszystkie elementy charakterystyki. Pracę należy wykonać w książce str. 80 ćw.7. Osoby nieobecne na ostatnich zajęciach proszę, aby obowiązkowo zapoznały się i uzupełniły przerobiony materiał str.69 -80.

Geografia: ( obowiązuje na 12 listopada 2022r.). Proszę wykonać ćwiczenia str. 28-29 oraz przygotować się do testu z rozdziału 3 i 4.