Zadanie domowe z dnia 29 października 2022 r.

Termin wykonania: 5 listopada, 2022

Język polski:

  1. Z wykreślanki (kopia otrzymana od nauczyciela) wybierz 8 wyrazów i ułóż z nimi zdania (w zeszycie).
  2. Naucz się pięknie czytać tekst ze str. 58.
  3. Dokończ ćwiczenia – str. 62 i 63.