Zadanie domowe z dnia 29 kwietnia 2023

Termin wykonania:
  1. Nauczyć się na pamięć: Niech każdy pamięta, że Polska to kraj, gdzie świętujemy nasz Trzeci Maj.
  2. Co wiesz o Polsce – napisać w zeszycie dwa proste zdania.