Zadanie domowe z dnia 28 października 2023

  1. Wpisać do zeszytu wiersz pt. „Dzień Zaduszny”. str.45. oraz nauczyć się go czytać.
  2. Zadanie uzupełniające (2kopie)