Zadanie domowe z dnia 28 października 2023 r.

Historia:

  1. Uzupełnij ćwiczenie 1 i 2 ze strony 26 (obowiązuje za 2 tygodnie).

Język polski:

  1. Dokończ ćwiczenia : strony od 53 do 56 (większość zrobiona w szkole).
  2. Wypowiedź pisemna na temat naszej polskiej szkoły. Wypowiedź może dotyczyć ciekawych zajęć, uroczystości, wspomnień, kolegów. Czy warto chodzić do polskiej szkoły? Możesz zacząć od zdań:
  • Polska Szkoła Feliksa Konarskiego to miejsce, gdzie….
  • Słysząc słowa polska szkoła, myślę o …./wspominam …..
  • Uczęszczam do polskiej szkoły, ponieważ ……
  • Uczę się języka polskiego, bo …..

Proszę, aby wypowiedzi były napisane na kartce.