Zadanie domowe z dnia 27 stycznia 2024

  1. Nauczyć się czytać : str.105
  2. ćwiczenia (2 kopie)
  3. Przygotować się do dyktanda: str.121 (tylko dwa pierwsze zdania)