Zadanie domowe z dnia 27 kwietnia 2024

  1. Ćw. 2 str.150
  2. Ćw. uzupełniające (kopia)