Zadanie domowe z dnia 25 lutego 2023

Termin wykonania:
  1. Wpisz do zeszytu po 5 rzeczowników (nazwy rzeczy, ludzi, zwierząt, miejsc na ziemi i w kosmosie) rozpoczynających się na litery: GJ Ł W
  2. Ułóż po jednym zdaniu z wyrazami: IGŁY, JAGODOWY
  3. Ćwiczenie uzupełniające (kopia)