Zadanie domowe z dnia 24 marca 2023 r.

Termin wykonania: 1 kwietnia, 2023

Historia:

  1. Uzupełnij ćwiczenia: Cw. 4 str. 86 oraz 5 str. 87.
  2. Test z historii – kopia wklejona w zeszycie.

Język polski:

  1. Naucz się pięknie czytać fragment opowiadania ze str. 178 ( o wielkiej Środzie).
  2. Uzupełnij ćwiczenia – ćw. 5, 6 str. 184.
  3. Przynieś materiały potrzebne do wykonania kartki wielkanocnej.