Zadanie domowe z dnia 24 lutego 2024r.

Język polski: Odpowiedz pisemnie na pytanie 5 str. 163. Wykonaj ćw. 2 str. 164

Geografia ( obowiązuje na sobotę 9 marca 2024r.) str. 54 ćw. 1 i 2