Zadanie domowe z dnia 24 lutego 2024

  1. Napisać w zeszycie po jednym zdaniu z wyrazami: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, KOCHAM
  2. Ćw. 4, 5 str.101