Zadanie domowe z dnia 23 września 2023

  1. Ćwiczenie 4 str.17
  2. Napisać w zeszycie jedno dowolne zdanie z wyrazem PROSZĘ.
  3. Ćwiczenie uzupełniające – 2 kopie.