Zadanie domowe z dnia 22 października 2022r.

Termin wykonania:

Język polski : Proszę wykonać ćwiczenia str. 64 -66.