Zadanie domowe z dnia 22 kwietnia 2023

Termin wykonania: 29 kwietnia, 2023
  1. Ćwiczenie 4 str. 215
  2. Ćwiczenie uzupełniające (kopia)