Zadanie domowe z dnia 20 stycznia 2024r.

Język polski: Napisz krótkie opowiadanie, w którym zamieścisz barwny opis wybranego przez siebie miejsca.Wykorzystaj różne środki stylistyczne( np. epitet, porównanie, metaforę). – kopia

Spośród określeń opisujących Anię na niebiesko podkreśl zalety, a na pomarańczowo – wady. Następnie wybierz dwie cech pozytywne oraz dwie negatywne i do każdej z nich przytocz przykładowe zachowanie dziewczynki – kopia

Rozwiąż krzyżówkę. -kopia