Zadanie domowe z dnia 20 stycznia 2024

  1. Ćw. 13, 14 str. 85
  2. Nauczyć sie czytać str.104
  3. Ćw. uzupełniające (2 kopie)