Zadanie domowe z dnia 20 stycznia 2024 r.

Język polski:

  1. Naucz się pięknie czytać tekst ze strony 108 (w ramce).
  2. Uzupełnij ćwiczenia: ćw. 3 s.111 oraz ćw. 4, 5, 6 s. 112.
  3. Ułóż zdania z wyrazami: miłość, opieka, mama, wstyd, , cisza, obowiązki, kieszonkowe, serce (na kartkach).

Geografia:

  1. Uzupełnij zadanie domowe ze s. 41.
  2. Naucz się pokazywać na mapie dwie największe rzeki (dopływy, przez jakie miasta przepływają itp.).