Zadanie domowe z dnia 20 kwietnia 2024

  1. Ćw. 6, 7, 8 str. 145-146
  2. Ćw. uzup. (1 kopia)
  3. Przygotować się do dyktanda str.179 (dwa pierwsze zdania)