Zadanie domowe z dnia 20 kwietnia 2024 r.

TEST Z HISTORII – uczniowie otrzymali zagadnienia (powinni przepisać z tablicy).