Zadanie domowe z dnia 2 grudnia 2023r.

Język polski: Proszę przeczytać informacje ze str. 93 i wykonać ćwiczenie 2 str.94, ćw. 5 str. 96 i ćw. 6 str. 96 ( a lub b do wyboru)

Geografia; ( obowiązuje na 6 stycznia) Proszę wykonać ćw. 1 str. 30 oraz przygotować projekt o wyznaczonym surowcu mineralnym str. 31 ćw. 5.