Zadanie domowe z dnia 2 grudnia 2023 r.

Język polski:

  1. Naucz się pięknie czytać tekst ze strony 71.
  2. Dyktando – ćwiczenie 8, strona 76. Proszę, przepisz dyktando do zeszytu.
  3. Na podstawie wiadomości z internetu lub innych źródeł, napisz 10 zdań o swoim idolu (na kartce). Uczniowie, którzy już prezentowali pracę, plakat o swoim idolu, są zwolnieni z tego zadania.
  4. Dokończ ćwiczenia – strony 75 i 76.

Geografia:

  1. Naucz się na test: położenie Polski, sąsiedzi, tytuł i autor hymnu, pełna nazwa kraju, kierunki na mapie, układ krain geograficznych na mapie, naturalne granice Polski. Uczniowie powinni mieć to wszystko zapisane w zeszycie i wklejoną mapkę. Powtarzaliśmy to wszystko podczas lekcji.