Zadanie domowe z dnia 18 marca 2023

Termin wykonania: 25 marca, 2023
  1. Ćwiczenie 12 str.182
  2. Przeczytać: “A to ciekawe” str.163 (Czytanka)
  3. Rozwiązać dwie zagadki str.163 (Czytanka)
  4. Ćwiczenia uzupełniające (dwie kopie)