Zadanie domowe z dnia 18 lutego 2023r.

Termin wykonania: 25 lutego, 2023

Język polski: Porozmawiaj z rodzicami lub dziadkami na temat historii twojej rodziny ( emigracja). Zapisz uzyskane wiadomości w postaci opowiadania lub dialogu.

Religia: Ćwiczenie 1 i 2 z karty pracy
Dla nieobecnych uczniów: Odszukaj i zapisz jedno zdanie z Pisma Świętego, które uważasz za najważniejsze