Zadanie domowe z dnia 18 lutego 2023r.

Termin wykonania:

Ćwiczenia: III strona 185-186, G-3 strona 189