Zadanie domowe z dnia 18 lutego 2023 r.

Termin wykonania: 25 lutego, 2023

Język polski:

  1. Naucz się czytać fragment na czas ze strony 130.
  2. Napisz 10 zdań o niedźwiedziu polarnym (w zeszycie).
  3. Dokończ ćwiczenia od str. 134 do 136.
  4. Dyktando – str. 126.

Historia:

  1. Test – kopia.